Атеренски мост

Средновековният  сводест мост над река Армира  (наричана Атеренска в горното си течение), е обявен за археологически паметник на културата с местно значение.
В сегашният си вид съоръжението датира от XVI в., но съществуват предположения, че оттук е минавал древен римски път за Беломорието, а по-късно мостът е имал връзка и с укрепения град - крепост “Лютица”. Част от него се руши и не е много привлекателен като самостоятелна туристическа атракция, но в комбинация със съседните културно-исторически забележителности по маршрута, може да бъде цел на посещения. В близост до моста (1 км черен път по течението на р. Армира) се намира едно от най-атрактивните места за пикник в общината – Големият гьол, където всеки уикенд през топлото полугодие се въртят чевермета. Край реката има изградена подходяща туристическа инфраструктура с капацитет 25 места (2 маси, пейки и чешма със студена вода) с възможност и за по-големи мероприятия на поляната в съседство, включително  организиране на фолклорна програма.

Други предложения