Могила с. Свирачи

Голямата могила при с. Свирачи  се намира на 6 км югозападно от Ивайловград и близо до античната вила “Aрмира”. Тя е разположена на хълма, източно от селото. Мястото за нейното издигане е било специално избрано с добра видимост от долината край вилата. От самата могила пък се вижда цялата околност във всички посоки.
        Голямата могила при с . Свирачи е една от най–големите в България от римска епоха. Тя е с диаметър около 60 м. и е била с оригинална височина от около 18-20 м. Цялостно бе разкрита каменната й конструкция,  която опасва могилата като много здрав каменен пръстен. Каменното съоръжение е уникално творение на древната архитектура по българските земи. Върху масивна основа е била изградена сложна стъпаловидна конструкция.
         Могилата е била издигната като могила-мавзолей  за един от първите владетели на вила “Армира”, но е била използвана като вечно жилище за негова наследница. Нейният гроб бе открит високо в насипа, с богат инвентар, дарове и любими лични вещи на погребаната. Гробът датира от първата четвърт на II век сл. Хр.
         В насипа на могилата бяха открити останки от още един по–късен гроб. Такъв бе намерен и край основата на могилата в нейната югозападна част. 

Други предложения