Тракийски долмени

Долменът в близост до с. Плевун е мегалитно гробно съоръжение (V-I в. пр. н. е.), обявено за археологически паметник на културата с национално значение. Най-късният открит до момента мегалитен тракийски паметник и един от най-рядко срещаните като архитектурен тип, съчетал архаичните традиции от ранножелязната епоха с новите достижения на елинизма (притежава модерен за времето си план, характерен за монументалните гробници от V-III в. пр. н. е.).
         Друго открито мегалитно гробно съоръжение в община Ивайловград е долменът край с. Железино (края на II хил. пр. н. е.). Той е  еднокамерен,  без преддверие и дромос с ориентация на гробната камера в посока изток-запад. Долменът е изграден като гробно съоръжение за местната тракийска аристокрация. Крепидата (каменният пръстен около долмена) ограничава свещеното пространство около гробницата от заобикалящия свят.
         Уникална е силата на традицията и спомена, запазили съоръжението като свещено място повече от 3 хиляди години, като през това време то е било почитано от хора с различни религии.

Други предложения